Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21), je od 1. januarja 2022 zaradi povečanja transparentnosti obvezna objava celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi narave datotek ni mogoče) in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave, ki so se doslej pošiljale po ZUP-u in niso bile javno objavljene.

Prav tako mora od 1. januarja 2022 naročnik seznam oddanih evidenčnih naročil obvezno objaviti na portalu javnih naročil.

Na podlagi navedenega naročnik zato ne objavlja več obvestila o javnih naročilih na tej spletni strani, ampak so vsa obvestila dostoptna na potralu javnih naročil, ki je dosegljiv tukaj.

Seznam evidenčnih naročil 2020

JKP Ravne na Koroškem  d.o.o. skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2020 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2020

Aktivna javna naročila

1. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem za sezoni 2021/2022 in 2022/2023

8. oktober 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem za sezoni 2021/2022 in 2022/2023”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerim bo sklenil okvirne sporazum/e – pogodbo/e.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 8. 10. 2021, pod številko JN006906/2021-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=418547

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:

1_RD_ZimskaSlužba_21-23

2_PonudbeniPredračun_21-23

2. Dobava kamenih agregatov za sezoni 2021-2023

15. september 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava kamenih agregatov za sezoni 2021-2023. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago).

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 15. 9. 2021, pod številko JN006300/2021-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:

1_NavodilaPonudnikom_NMV_4-2021

1_1Obrazci_NMV_4-2021

2_Predračun_NMV_4_2021

Narocnik_ESPD_4-2021

3. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)

19. april 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne:  19. 4. 2021, pod številko JN002419/2021-W01.

4. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022

31. marec 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za opravljanje storitve Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – gradnje.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum – pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 31. 3. 2021, pod številko JN001937/2021-W01.