Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2020

JKP Ravne na Koroškem  d.o.o. skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2020 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2020

Aktivna javna naročila

1. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem za sezoni 2021/2022 in 2022/2023

8. oktober 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem za sezoni 2021/2022 in 2022/2023”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerim bo sklenil okvirne sporazum/e – pogodbo/e.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 8. 10. 2021, pod številko JN006906/2021-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=418547

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:

1_RD_ZimskaSlužba_21-23

2_PonudbeniPredračun_21-23

2. Dobava kamenih agregatov za sezoni 2021-2023

15. september 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava kamenih agregatov za sezoni 2021-2023. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago).

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 15. 9. 2021, pod številko JN006300/2021-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:

1_NavodilaPonudnikom_NMV_4-2021

1_1Obrazci_NMV_4-2021

2_Predračun_NMV_4_2021

Narocnik_ESPD_4-2021

3. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)

19. april 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne:  19. 4. 2021, pod številko JN002419/2021-W01.

4. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022

31. marec 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za opravljanje storitve Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2021 – 2022. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – gradnje.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum – pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 31. 3. 2021, pod številko JN001937/2021-W01.