Obvestilo o vzdrževalnih delih na javnem vodovodu

 Spoštovani uporabniki obveščamo vas, da bodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba z vodo na območju hišnih številk Kotlje 3 do Kotelj 14, Šrotneku, Prežihovini in Preškem Vrhu. Dela bodo potekala v četrtek, 14. 3. 2024, med 8. in 12. uro. Prosimo za razumevanje in strpnost med temi nujnimi...

Javno zbiranje ponudb

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Prevoznost makadamskih cest

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. obvešča vse uporabnike makadamskih cest  v Občini Ravne, da se zaradi odjuge prepoveduje vožnja s tovornimi vozili po vseh občinskih makadamskih cestah. Omejitev uporabe cest velja z dnem 14. 02. 2024 do preklica.

Prekinjena dobava pitne vode 12. 12. 2023

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na območju celotnih Kotelj, Podgore, delu naselja Brdinje, Brdinje – Duler, da bo v torek, 12. decembra, predvidoma med 8. in 16. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za razumevanje se vsem...

Pitna voda Šumc

JKP Ravne na Koroškem d. o. o. obvešča vse uporabnike pitne vode na Ravnah na Koroškem, da bo predvidoma do konca prihodnjega tedna, ponovno vzpostavljena oskrba vodovodnega sistema s pitno vodo iz zajetja Šumc.  Do takrat še vedno prosimo vse uporabnike za varčno rabo pitne vode.Hvala za razumevanje!

OMEJENA UPORABA PITNE VODE ZARADI POMANJKANJA IN SUŠE – 11. 9. 2023

Uporabnike pitne vode v Občini Ravne na Koroškem obveščamo, da je zaradi pomanjkanja pitne vode PREPOVEDANO uporabljati pitno vodo za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez soglasja upravljavca vodovoda. Prepoved velja do preklica! Vse uporabnike prosimo za SKRAJNO VARČNO in...

Voda 30. 8. 2023 Umik ukrepa preventivnega prekuhavanja

Obveščamo vas, da je bilo na podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode ugotovljeno, da so bili vsi vzorci skladni z uredbo o pitni vodi. V skladu z ugotovitvami upravljavca (JKP Ravne d. o. o.) in strokovnim mnenjem NIJZ (OE Ravne), Štab CZ Občine Ravne na Koroškem - preklicuje ukrep preventivnega prekuhavanja pitne vode....

Voda 24. 8. 2023

Velja ukrep SKRAJNO ODGOVORNE IN VARČNE RABE pitne vode! (Ne za pranje vozil, zalivanje, kopanje ... ). Trenutno se mesto Ravne oskrbuje s pitno vodo iz sistema Kotlje in v kombinaciji z virom iz Železarne Ravne, ki pa imata drugačne tlačne lastnosti kot sistem Šumc, zato v višje ležečih objektih prihaja...