Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode ...

Omejena raba pitne vode – zajetje STROJNA

Vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz zajetja STROJNA, obveščamo, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja zmanjšala izdatnost vodnega vira. Zaradi navedenega prebivalce obveščamo, da je do preklica PREPOVEDANA raba pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in vrtov, pranje vozil, dovozov in parkirišč ter za drugo nenamensko...

Obvestilo o vzdrževalnih delih

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Dobja vas, da bo jutri, v torek, 2. 8. 2022, predvidoma od 8.00 do 13.00 ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu prekinjena oskrba dobave pitne vode.Za razumevanje se vsem uporabnikom najlepše zahvaljujemo!

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode ...

Obvestilo JKP Ravne na Koroškem d.o.o. o prostem delovnem mestu

Obvestilo JKP Ravne na Koroškem d.o.o. o prostem delovnem mestu JKP Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. (m/ž). Vse podrobnejše informacije so na voljo v priloženem besedilu razpisa. Besedilo razpisa je dosegljivo tukaj: Javni razpis-direktor JKP...

Izgradnja parkirišč v naselju Javornik

Letos je naše podjetje v naselju Javornik izgradilo nova parkirišča. Na lokaciji pri bloku Javornik 19 je tako nastalo 10 novih parkirišč, ki so zmanjšala  prostorsko stisko stanovalcev glede parkiranja. Pri blokih Javornik 44 in 45 so se izgradila parkirišča, ker se je ukinilo bližnje makadamsko parkirišče  zaradi izgradnje novega...

Novo vozilo v komunali Ravne

V JKP Ravne na Koroškem d.o.o. smo posodobili naš vozni park z novim vozilom Citroen Jumpy Club M 2.0 BHDI 120. Vozilo bo namenjeno predvsem  prevozom manjšega tovora pri izvajanju komunalnih storitev po občini Ravne na Koroškem  in širše. Uporabnikom vozila želimo srečno in varno vožnjo.

Namera za prodajo službenega vozila

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...

Obvestilo o vzdrževalnih delih

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Dobrije in Koroška cesta, da bo jutri v četrtek 1.7.2021 predvidoma od 8.00 do 14.00 ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu prekinjena oskrba dobave pitne vode.Za razumevanje se vsem uporabnikom najlepše...