Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2021

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode ...

Obvestilo JKP Ravne na Koroškem d.o.o. o prostem delovnem mestu

Obvestilo JKP Ravne na Koroškem d.o.o. o prostem delovnem mestu JKP Ravne na Koroškem d.o.o., Gačnikova pot 5, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. (m/ž). Vse podrobnejše informacije so na voljo v priloženem besedilu razpisa. Besedilo razpisa je dosegljivo tukaj: Javni razpis-direktor JKP...

Izgradnja parkirišč v naselju Javornik

Letos je naše podjetje v naselju Javornik izgradilo nova parkirišča. Na lokaciji pri bloku Javornik 19 je tako nastalo 10 novih parkirišč, ki so zmanjšala  prostorsko stisko stanovalcev glede parkiranja. Pri blokih Javornik 44 in 45 so se izgradila parkirišča, ker se je ukinilo bližnje makadamsko parkirišče  zaradi izgradnje novega...

Novo vozilo v komunali Ravne

V JKP Ravne na Koroškem d.o.o. smo posodobili naš vozni park z novim vozilom Citroen Jumpy Club M 2.0 BHDI 120. Vozilo bo namenjeno predvsem  prevozom manjšega tovora pri izvajanju komunalnih storitev po občini Ravne na Koroškem  in širše. Uporabnikom vozila želimo srečno in varno vožnjo.

Namera za prodajo službenega vozila

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...

Obvestilo o vzdrževalnih delih

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o., obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Dobrije in Koroška cesta, da bo jutri v četrtek 1.7.2021 predvidoma od 8.00 do 14.00 ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu prekinjena oskrba dobave pitne vode.Za razumevanje se vsem uporabnikom najlepše...

Odprava napake na vodu SAL350

Junij 2021Na Poljani je na glavnem transportnem vodu SAL350 prišlo do razpoke na vodu, kar je povzročilo iztikanje vode iz vodovodnega sistema. Naši delavci so napako hitro in strokovno popravili ter s tem zagotovili nadaljnjo nemoteno delovanje vodovodnega sistema.

Obnova vodovoda “krožišče in NC Javornik”

Junij 2021V sklopu del na lokaciji 'krožišče in NC Javornik' se  obnavlja tudi vodovodno omrežje. Naše podjetje bo izvedlo v območju krožišča zamenjavo salonitnega vodovoda SAL250 z litoželeznimi cevmi DUK DN250 in izgradnjo novega cevovoda PE110 za potrebe nakupovalnega centra.  Pri zamenjavi  se bodo uporabili najnovejši materiali, ki bodo zagotovili...

Izvedena dela 2019

17. februar 2020V spodnji objavi vam predstavljamo delo, ki smo ga v našem podjetju opravili v preteklem letu.Na Ivarčkem jezeru so se pomladi izvedla dela, s katerimi se je izboljšal videz priljubljene sprehajalne točke. V ta namen se je z okolice jezera in parkirišč očistila nesnaga, iz jezera pa se...