Voda 30. 8. 2023 Umik ukrepa preventivnega prekuhavanja

Obveščamo vas, da je bilo na podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode ugotovljeno, da so bili vsi vzorci skladni z uredbo o pitni vodi. V skladu z ugotovitvami upravljavca (JKP Ravne d. o. o.) in strokovnim mnenjem NIJZ (OE Ravne), Štab CZ Občine Ravne na Koroškem - preklicuje ukrep preventivnega prekuhavanja pitne vode....