Voda 24. 8. 2023

Velja ukrep SKRAJNO ODGOVORNE IN VARČNE RABE pitne vode!

(Ne za pranje vozil, zalivanje, kopanje … ).

Trenutno se mesto Ravne oskrbuje s pitno vodo iz sistema Kotlje in v kombinaciji z virom iz Železarne Ravne, ki pa imata drugačne tlačne lastnosti kot sistem Šumc, zato v višje ležečih objektih prihaja do motene oskrbe s pitno vodo, na nekaterih mestih pa vode na pipi sploh ni. V ponedeljek dne 21. 8., ko je bil aktiviran tudi načrt zaščite in reševanja o pitni vodi, smo ponovno vzpostavili opuščen vodnjak Ob Suhi, ki trenutno zagotavlja oskrbo s pitno vodo tudi višje ležečim objektom; gre za kratkoročno in začasno rešitev. Trenutna izdatnost vodnjaka je zadostna, žal pa lahko ob dolgotrajni suši pričakujemo upad izdatnosti vodnjaka. Tudi danes so potekali sestanki, med drugim s pripadnki 670. logističnega polka Slovenske vojske, za preverjanje dodatnih možnosti oskrbe z vodo, z interventnim polnjenjem vodohramov.

Nacionalni laboratorij za vodo hrano in okolje (NLZOH) je opravil analizo vode in ugotovil, da so vzorci skladni z uredbo o pitni vodi.

PITNO VODO lahko do preklica prevzamete iz zalogovnikov na lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču (nameščen še en dodatni zalogovnik)

– PARTIZANSKA bloki

– naselje Navrški vrh, hiša Godec.

V Strojnski Reki so pitno vodo ponudili na kmetiji KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetiji PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).

Vir: Štab CZ Ravne na Koroškem