Voda 21. 8. 2023

Zaradi uničenosti vodovoda in dolgotrajnosti sanacije, se trenutno preverjajo interventne rešitve za čim prejšnje zagotavljanje pitne vode za vse občanke in občane.

Z današnjim dnem je bil aktiviran načrt zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno vodo v Občini Ravne na Koroškem. Nacionalni laboratorij za vodo hrano in okolje (NLZOH) je opravil analizo vode in ugotovil, da so vzorci skladni z uredbo o pitni vodi.

Kljub temu: Velja ukrep preventivnega prekuhavanja in odgovorne ter varčne rabe pitne vode! Zaradi nihanja sistema prihaja do prekinitve dobave vode na višjih mestih (Hof, Šance, Navrški vrh, naselje Videtič, Javornik in Čečovje – najvišja nadstropja)

PITNO VODO ZAGOTAVLJAMO v zalogovnikih. Poskrbite za ČISTE posode, primerne kapacitete za varčno rabo gospodinjstva.

PITNO VODO lahko do preklica prevzamete iz zalogovnikov na lokacijah:

– JAVORNIK PRI OŠ

– MERKATOR CENTER DOBJA VAS

– ČEČOVJE PRI TRGOVINI TUŠ

– BRDINJE (križišče Hartman-Smonkar)

– DOBJA VAS – HOF pri igrišču

– PARTIZANSKA bloki

– naselje Navrški vrh, hiša Godec

V Strojnski Reki so pitno vodo ponudili na kmetiji KNEPS (Tolsti Vrh 54), kmetiji PETRI (Zelen Breg 10), pri Tonetu (Stražišče 15b) in pri Zadnjem dinarju – Strojna (Strojnska Reka).