Izjava za javnost 18. 8. 2023

V občini Mežica je voda skladna z Uredbo o pitni vodi, torej je v Mežici pitna. Mežica je oskrbljena s pitno vodo skoraj v celoti, razen nekaj objektov. Občini Ravne na Koroškem in Prevalje sta oskrbovani iz različnih vodnih virov, ki žal ne zadoščajo za nemoteno oskrbo z vodo, zato...