Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila DACIA /DUSTER/1,6/16V 4×4.

Vozilo je bilo predelano iz osebnega v tovorno vozilo. Stroške odjave vozila plača prodajalec, vse ostale morebitne stroške (vključno z DDV – fizične osebe) pri prenosu lastništva plača kupec.

Ogled vozila je možen po predhodni najavi na elektronski naslov info@jkpravne.si ali na tel. številko 051 637 907 (g. Jelenko Ilić).

Rok za oddajo ponudb je do 3. julija 2023.

Prijavna dokumentacija je dosegljiva tukaj: Obvestilo Obrazec ponudbe