Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode  iz vodovoda v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o. za leto 2022 je razvidno, da prebivalci občine Ravne na Koroškem pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Poročilo je dosegljivo tukaj:  Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022