Izgradnja parkirišč v naselju Javornik

Novo parkirišče pri bloku Javornik 19 z dvema stoječima vozila

Letos je naše podjetje v naselju Javornik izgradilo nova parkirišča. Na lokaciji pri bloku Javornik 19 je tako nastalo 10 novih parkirišč, ki so zmanjšala  prostorsko stisko stanovalcev glede parkiranja. Pri blokih Javornik 44 in 45 so se izgradila parkirišča, ker se je ukinilo bližnje makadamsko parkirišče  zaradi izgradnje novega trgovskega centra.