Namera za prodajo službenega vozila

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila MERCEDES BENZ/313 SPRINTER.

Rok za oddajo ponudb je do 21. 7. 2021.

Prijavna dokumentacija je dosegljiva tukaj: Obvestilo Vzorec ponudbe