Odprava napake na vodu SAL350

Junij 2021

Na Poljani je na glavnem transportnem vodu SAL350 prišlo do razpoke na vodu, kar je povzročilo iztikanje vode iz vodovodnega sistema. Naši delavci so napako hitro in strokovno popravili ter s tem zagotovili nadaljnjo nemoteno delovanje vodovodnega sistema.