Obnova vodovoda “krožišče in NC Javornik”

Junij 2021

V sklopu del na lokaciji ‘krožišče in NC Javornik’ se  obnavlja tudi vodovodno omrežje. Naše podjetje bo izvedlo v območju krožišča zamenjavo salonitnega vodovoda SAL250 z litoželeznimi cevmi DUK DN250 in izgradnjo novega cevovoda PE110 za potrebe nakupovalnega centra.  Pri zamenjavi  se bodo uporabili najnovejši materiali, ki bodo zagotovili nemoteno dobavo pitne vode.