Zbiranje odpadkov in spremenjen delovni čas zbirnih centrov

Od 1. 4. 2021 je javno službo »ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV« v občini Ravne na Koroškem prevzelo podjetje KOCEROD d.o.o. Z 1. 6. 2021 je začel veljati tudi novi delovni čas zbirnih centrov, ki jih upravlja KOCEROD d.o.o.. Vse informacije in novi delovni čas lahko najdete na: Kocerod zbirni center