Zbiranje odpadkov in spremenjen delovni čas zbirnih centrov

Od 1. 4. 2021 je javno službo »ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV« v občini Ravne na Koroškem prevzelo podjetje KOCEROD d.o.o. Z 1. 6. 2021 je začel veljal tudi novi delovni čas zbirnih centrov, ki jih upravlja KOCEROD d.o.o.. Vse informacije in novi delovni čas lahko najdete na tej povezavi: https://ko-cerod.si/locevanje-odpadkov/zbirni-centri/