Nova pridobitev našega komunalnega podjetja

Novo delovno Citroen ob prevzemu s strani vodstva podjetja

V luči posodabljanja opreme smo v teh dneh v JKP Ravne veseli nove pridobitve. Nabavili smo novo poltovorno vozilo, ki bo služilo za prevoze tovora. S to investicijo  postopno uresničujemo zastavljene cilje v podjetju po zagotavljanju sodobne opreme za kvalitetnejšo izvedbo naših storitev. Vozilo smo predali v uporabo našim sodelavcem, ki jim želimo srečno vožnjo in veliko dobro opravljenih ur.