Izvedena dela v letu 2020

Pripravili smo vam pregled nekaj del, ki smo jih opravili v letu 2020.

V mesecu januarju smo v okviru rednega vzdrževanja v našem grajskem parku odstranili obolela drevesa.  

V okviru rednega vzdrževanja cest smo popravili poškodovano in dotrajano odbojno ograjo ob cesti Ravne – Strojna.

Skozi vse leto vedno sodelujemo pri odpravi posledic po neurju. Dela opravljamo tako na občinskih, kot tudi na gozdnih cestah. V letu 2020 so bila prizadeta naslednja območja: Kotlje, Zelen breg, Ob Suhi, Strojna, Tolsti vrh.

V celotni sezoni smo za občane uredili več dodatnih parkirnih mest po občini. Lokacije novih parkirnih mest: naselje Čečovje, Gramoznica, naselje Javornik.

V naselju Podkraj smo uredili odvodnjavanje ob občinski cesti. Odvodnjavanje smo uredili z vgradnjo betonskih kanalet.

Na več mestih po občini smo ob občinskih cestah uredili bankine s travnimi ploščami, ki zagotavljajo dolgoročno rešitev.

Ob gradu Javornik smo sodelovali oz. zagotavljali vsa zemeljska dela, ki so bila potrebna za izvedbo arheoloških preiskav.