INFORMACIJE

Tajništvo: 02 82 15 483

e-pošta: info@jkpravne.si

DEŽURNE SLUŽBE

Vodovod: 031 269 221

Cisterna: 051 676 492

Čistilna naprava: 051 637 907

Javne površine – zimska služba: 031 449 111

JAVLJANJE VODOMERA

Brezplačna številka: 080 30 07

Številka je aktivna od 24. do 28.

dne v mesecu

DELOVNI ČAS

Pon., Tor., Čet..: 6.30 – 14.30

Sre.: 6.30 – 15.30

Pet.: 6.30 – 13.30

Novice in pomembna obvestila

Izvedena dela

Izvedena dela 2020

Izvedena dela 2020

Izvedena dela 2019

Izvedena dela 2019

Tekoča dela 2021

Tekoča dela 2021

Obnova vodovoda “krožišče in NC Javornik”

Junij 2021

Tekoča dela 2021

Tekoča dela 2021

Odprava napake na vodu SAL350 

Junij 2021

Opis podjetja

Kdo smo

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. je bilo ustanovljeno 12. 10. 2016 z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja »Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« v Občini Ravne na Koroškem, kot gospodarska javna služba. Podjetje je bilo  registrirano in vpisano v sodni register 21. 12. 2016.

Kaj delamo

Podjetje je poslovanje pričelo s 1. 2. 2017 z izvajanjem dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne odpadne vode. S 1. 4. 2017 je pričelo z izvajanjem dejavnosti javnih površin in geodetske dejavnosti.

Vizija

Vizija podjetja JKP Ravne je postati sodobno komunalno podjetje, ki zadovoljuje potrebe odjemalcev, lastnikov in drugih deležnikov po zagotavljanju kakovostnih storitev GJS, ob upoštevanju ekoloških standardov po sprejemljivi ceni za uporabnika.

Predstavitev dejavnosti

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. izvaja v občini Ravne na Koroškem obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine pitne vode za oskrbovano območje.

Osnovna naloga je zagotavljanje redno vzdrževanih objektov cestnega prometa in javnih površin na območju občine.

Storitev zajema vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture, storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter prevzema in obdelava odpadne vode in blata na centralni čistilni napravi.

V občini Ravne na Koroškem lokalno geodetsko službo, katere osnovna naloga je vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

KONTAKT

 

JKP Ravne na Koroškem d.o.o.

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Tel. št.: 02 82 15 483

e-pošta: info@jkpravne.si

DELOVNI ČAS

 

Pon., Tor., Čet.: 6.30 – 14.30

Sre.: 6.30 – 15.30

Pet.: 6.30 – 13.30