Novice

Novice

Opravljena dela v letu 2018

30. januar 2019

Ob začetku leta se največkrat ozremo nazaj v preteklo, zato smo se odločili, da vam na kratko predstavimo nekaj del, ki smo jih v našem komunalnem podjetju opravili v letu 2018.

Na Koroški cesti, ki poteka proti Stražišču na odseku mimo špedicije, je bila izvedena rekonstrukcija makadamske ceste. Cestišče se je asfaltiralo, uredile so se brežine, hkrati pa se je uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

Polaganje novih cevi za odvodnjavanje
Nova asfaltna površina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadalje se je na cesti Brdinje – Koroški Selovec sanirala cestna zajeda z izvedbo kamnitega podpornega zidu. S tem se je izboljšala prometna varnost in zagotovilo širše vozišče v ovinku.

Nov podporni zid
Razširjeno cestišče po sanaciji

 

 

 

 

 

 

 

 

V Podgori pri kmetiji Kotnik se je obnovil most, ki je bil že precej dotrajan.

Nova lesena kontrukcija
Most je zdaj prevozen za težja vozila

 

 

 

 

 

 

 

Na pobudo občanov Čečovja se je uredila obstoječa pešpot s pranimi ploščami, ki se nahaja ob stanovanjskem bloku Čečovje 13. Hkrati se je izvedla rekonstrukcija pešpoti pri garažah za upravno enoto na Čečovju.

Pešpot ob Čečovju 13
Priprava temeljev za obnovo pešpoti ob upravi enoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Čečovju so se med stanovanjskima blokoma Čečovje 21 in 17b izgradila dodatna parkirišča za avtomobile. S travnimi ploščami pa so se preuredila že obstoječa parkirišča. Občani Čečovja so tako pridobili 8 urejenih parkirišč.

Obnovljeno parkirišče ob Čečovju 21
Dva novo izgrajena parkirišča med blokoma na Čečovju

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadalje so se uredila parkirišča ob stanovanjskima blokoma na Čečovju 47 in 48. Obstoječi makadamski parkirišči so se uredile s travnimi ploščami. Dodatno sta se izvedli tudi dve pešpoti, ki so jih občani že uporabljali v preteklosti. Hkrati se je uredila okolica in postavili tudi nov parkovni koš za odpadke.

Parkirišče med obnovo
Obnovljeno parkirišče

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Javorniku se je uredili dotrajan temelj v okolici forme vive na Javorniku pri osnovni šoli Koroški Jeklarji. Obstoječi temelj forme vive  se je porušili in odstranil, okolica pa se je na novo uredila z okrasnim  kamenjem ter zelenico.

Novo urejena okolica forma vive

Nova pridobitev v JKP Ravne na Koroškem d.o.o.

4. september 2018

V JKP Ravne na Koroškem d.o.o. smo v teh dneh bogatejši za novo specialno delovno vozilo za čiščenje kanalizacije. S tem nakupom smo naredili korak naprej na poti k zastavljenim ciljem podjetja- to je h kvalitetnemu opravljanju storitev po ugodnih cenah za vse uporabnike ob upoštevanj ekoloških standardov. Novo specialno delovno vozilo za čiščenje kanalizacije je znamke Mercedes, z nadgradnjo iz nerjaveče pločevine. Gre za najsodobnejšo vozilo, ki se ponaša z okolju prijaznim EURO 6 motorjem. Vozilo je namenjeno za visokotlačno čiščenje kanalizacijskega sistema in črpanje ter odvoz fekalij iz greznic in malih čistilnih naprav.

Po besedah direktorice, mag.Andreje Jehart: »Osnovno vodilo pri nakupu novega vozila je potreba po vlaganju v lastno opremo in tehnologijo, ki prinaša višjo dodano vrednost ter ustreza višjim okoljskim in energetskim zahtevam. Nakup vozila je bil zaradi ekonomičnosti, racionalnosti in zahtev trga po kvalitetno opravljenih storitvah, za naše podjetje nujen. Nabava novega delovnega vozila je vsekakor pozitivna in dobrodošla okrepitev obstoječega voznega parka, ki ga imamo namen obnavljati in posodabljati tudi v prihodnje, saj bomo le na tak način lahko sledili zahtevam trga, pa tudi zahtevam ekološke sprejemljivosti in varstva okolja«.

Vozilo je bilo uradno predano namenu v torek, 4. 9. 2018. Na slavnostni prireditvi je zbrane poleg direktorice, mag. Andreja Jehart nagovoril tudi župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki sta nato vozilo predala v uporabo.  Voznikom in sodelavcem na tem vozilu sta zaželela veliko srečno prevoženih kilometrov in varno opravljenih delovnih nalog.