Obvestila

Ob Svetovnem dnevu voda

22. marec 2018

V prihodnjem tednu v Nacionalnem laboratoriju pripravljajo akcijo ob dnevu voda, s katero želijo spodbuditi čimveč ljudi, ki uporabljajo lastne vodnjake, da bi se odločili za analizo pitne vode. Ob tem so zanje pripravili akcijsko ceno mikrobioloških analiz, dodatno pa jim bodo tudi svetovali in delili zgibanke z nekaj osnovnimi informacijami o vzdrževanju in varnosti lastnega zajetja pitne vode.

Preberite več >


Stanje na cestah

16. marec 2018

žal so v občini nekatere ceste zaradi letošnje zime, velikih temperaturnih sprememb, močne odjuge in obilnih količin snega močno načete, zelo razmočene in blatne, kar povzroča slabo voljo pri občanih.

Opravili smo več ogledov, nekatere najbolj kritične odseke celo vsakodnevno spremljali ter jih poskušali vsaj urgentno sanirati.

Žal smo, kljub trudu, pri izvajanju del naleteli na težave, saj so ceste na nekaterih odsekih zaradi velikih temperaturnih sprememb in močne odjuge tako razmočene, da jih s težkimi vozili/ stroji ta hip ni mogoče sanirati, z nekaterimi posegi pa bi lahko stanje celo še poslabšali. Dokaz je poskus sanacije ceste proti Koroškemu Selovcu, kjer je vozilo izvajalca sanacijskih del obtičalo za par ur.

Zavedamo se, da stanje cest ta hip ni prijetno za vsakodnevne uporabnike. Prosimo vas, da ste previdni in vožnjo prilagodite razmeram.

Kolikor je možno, bomo z manjšimi vozili sproti, glede na stanje, poskušali zagotavljati prevoznost. Žal pa to ni idealna rešitev in učinek ni dolgotrajen.

V naslednjih dneh, če bodo temperature primerno nizke, bomo poskušali urediti največ, kar se bo dalo.

Glede na povedano vas vljudno prosimo za razumevanje. Ne gre za to, da ne bi videli ali hoteli videti problem, gre za to, da trenutne razmere žal ne omogočajo optimalne sanacije cest.

Kontaktne številke JKP Ravne na Koroškem d.o.o.


Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017

6. februar 2018

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Na območju Občine Ravne na Koroškem je upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.. Pitna voda se v občini za 8834 uporabnikov  zagotavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2017 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2017 primerne kakovosti.

Neskladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi so bile ugotovljene na VS Kotlje, ena neskladnost zaradi prisotnosti koliformnih bakterij pa je bila ugotovljena na VS ŠUMC. Upravljavec javnega vodovoda je preveril in pregledal celotno oskrbovalno območje ter v maju 2017 zaradi zagotavljanja kakovosti pitne vode pričel z redno dezinfekcijo na vodohranu VS Kotlje.

Preberite več >