Koristne informacije

Koristne informacije

Obrazci za prijavo in odjavo oseb

27. september 2018

V spodnjih dveh povezavah sta pripravljena obrazca za prijavo in odjavo oseb, ki služita kot podlaga za obračun storitev JKP Ravne na Koroškem d.o.o..  Prosimo vas, da obrazec ustrezno izpolnite in obvezno priložite ustrezne dokumente (izjeme so pokojni in novorojenčki). Vse spremembe prosim javite v roku 15 dni od nastale spremembe.

Priporočeni dokumenti:

– kopija osebnega dokumenta

– prijava stalnega/začasnega bivališča (UE Ravne na Koroškem)

– najemniška pogodba, če ste najemnik ali kupoprodajna pogodba (kopija prve in zadnje strani), če ste lastnik.

Obrazec: Prijava oseb                      Obrazec: Odjava oseb

Odpadki, ki ne sodijo v umivalnik, wc školjko ali kuhinjski odtok

20. april 2018

V javni kanalizaciji in greznicah se pojavljajo odpadki, ki vanj ne sodijo in povzročajo motnje v delovanju kanalizacijskega sistema in čistilne naprave.


Popis in odčitavanje vodomera za pitno vodo

16. april 2018

Količina porabljene vode se meri z merilno napravo-vodomerom v kubičnih metrih (m2) in je osnova za obračun vodarine. Stranka lahko javlja mesečno količino porabljene vode na brezplačno telefonsko številko 080-30-07 ali na elektronski naslov marina.cucek@jkpravne.si  od 24. do 28 v mesecu.


Kako varčevati z vodo

26. marec 2018

Vsi se moramo zavedati, da čisti vodni viri niso neusahljivi. Zato moramo imeti odgovoren in varčen odnos do vode. Z zmanjšanjem porabe vode posredno zmanjšujemo tudi porabo električne energije, prispevamo k ohranjanju okolja in omilitvi podnebnih sprememb.