Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2018

JKP Koroška d.o.o. skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 ( (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2018 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2018


Aktivna javna naročila
I. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2019 do 2021

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “ Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v obdobju od 2019 do 2021”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerimbo sklenil okvirne sporazum/e – pogodbo/e.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 4. 10. 2019, pod številko JN006911/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV_10/2019

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 18. 10. 2019 do 12:00!

II. Pomožna gradbena dela pri izvajanju komunalne dejavnosti 2019 – 2020

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Pomožna gradbena dela pri izvajanju komunalne dejavnosti 2019 – 2020. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Gradnje). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerima bo sklenil okvirni sporazum.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 25. 9. 2019, pod številko JN006680/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:RD_NMV_9/2019


III. Dobava soli za posip cest 2019 – 2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava soli za posip cest 2019 – 2021. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerima bo sklenil okvirni sporazum.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 6. 9. 2019, pod številko JN006242/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:RD_NMV_8-2019_pop


IV. Dobava kamenih agregatov 2020 – 2021 (ponovljeno javno naročilo)

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava kamenih agregatov 2020 – 2021. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral največ dva ponudnika, s katerima bo sklenil okvirna sporazuma.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 27. 8. 2019, pod številko JN006001/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:RD_NMV_7_2019.zip


V. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2019 – 2020

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2019 – 2020. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (gradnje). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral dva ponudnika, s katerima bo sklenil okvirna sporazuma.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 3. 7. 2019, pod številko JN004635/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV 5-2019


VI. Dobava kamenih agregatov 2019 – 2020 – odstop od javnega naročila

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava kamenih agregatov 2019 – 2020. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral dva ponudnika, s katerima bo sklenil okvirna sporazuma.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 3. 7. 2019, pod številko JN004638/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV 6-2019


VII. Komunalni tovornjak prekucnik z dvigalom

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Komunalni tovornjak prekucnik z dvigalom. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 2. 4. 2019, pod številko JN001937/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_Tovornjak_NMV 4-2019