Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Aktivna javna naročila

I. Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog

a) Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog”. Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 uporabi postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 2. 2. 2018, pod številko JN000613/2018-W01.

Priloge: Razpisna dokumentacija_popravek_12-2-2018


II. Dobava vozila za čiščenje kanalizacije

a) Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Dobavo vozila za čiščenje kanalizacije”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 5. 10. 2017, pod številko JN008658/2017-W01.

Priloga: Razpisna dokumentacija_popravek_18-10-2017  ESPD obrazec


III. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2017/2018

a) Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2017/2018”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerim bo sklenil pogodbo/e. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: dopolnitev 20. 10. 2017, pod številko JN008943/2017-W01.

Priloga: Razpisna dokumentacija_dopolnjena