Javna naročila

Pojasnilo

V skladu s predpisi o javnem naročanju, ki nalagajo naročnikom objavljanje informacij o postopkih javnega naročanja tudi na njihovih spletnih portalih, in s tem povezano zlasti načelo transparentnosti javnega naročanja, Javno komunalno podjetje Ravna na Koroškem, d.o.o. na svojem spletnem portalu objavlja informacije o postopkih javnega naročanja, ki so v teku in odgovarja na zastavljena vprašanja na portalu eNaročanje.

Seznam evidenčnih naročil 2018

JKP Korošk skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3 ( (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnem besedilu: ZJN-3) objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v letu 2018 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja 10.000 EUR brez DDV.

V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

SeznamEvidencnihNarocil_2018


Aktivna javna naročila
I. Komunalni tovornjak prekucnik z dvigalom

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Komunalni tovornjak prekucnik z dvigalom. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 2. 4. 2019, pod številko JN001937/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_Tovornjak_NMV 4-2019

II. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05) 2019-2021

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05). Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 1. 4. 2019, pod številko JN001918/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_Blato_NMV_3-2019

III. Dobava električne energije za komunalno podjetje v obdobju 2020 -2022

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za dobavo električne energije za komunalno podjetje v obdobju 2020 -2022.

Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – okvirni sporazum. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 18. 3. 2019, pod številko JN001565/2019-W01.

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_DobavaElektrike_2020-2022_NMV2-2019

Dopolnjen razpisna dokumentacija 22. 3. 2019: Priloga_Soglasje_SODO_NMV_2-2019 

IV. Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog

Vabilo

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – okvirni sporazum. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 27. 2. 2019, pod številko JN001104/2019-W01.   

Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV_1-1_2019