Arhiv obvestil

Arhiv obvestil 2017:

Javni poziv

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. in Občina Ravne na Koroškem bosta v letu 2017 z namenom spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic izvedla projekt ?Počitniško delo? Projekt zajema opravljanje del na področju urejanja javnih površin v Občini Ravne na Koroškem, kot so pometanje, pleskanje ograj, čiščenje poti in opravljanje drugih podobnih del. Dijaki in študenti, obveščamo vas, da smo podaljšali rok za prijavo za opravljanje počitniškega dela. Vljudno vabljeni k prijavi.

Javni poziv Prijavnica

Arhiv obvestil 2018:

Zbiranje kosovnih odpadkov

1. oktober 2018

Javno komunalno podjetje Log d.o.o. bo v mesecu oktobru 2018 izvedlo akcijo zbiranja kosovnih odpadkov. Za zbiranje kosovnih odpadkov bodo NA OBJAVLJENIH LOKACIJAH, EN DAN IN SICER V ČASU OD 10.00 DO 17.00 URE,  postavljeni trije kontejnerji in sicer za kovine in odpadno električno in elektronsko opremo, za kosovni odpad in les.

Preberite več>

 


24. julij 2018

Obvestilo

Zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju bo v SREDO 25. 7. 2018 predvidoma od 8.00 do 14.00 ure prekinjena dobava pitne vode za naselje Dobja vas. V slučaju slabega vremena se dela prestavijo na naslednji lepi delovni dan. Za razumevanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.


Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

5. julij 2018

Obveščamo vas, da je pri kuvertiranju položnic JKP Ravne na Koroškem d.o.o. za mesec junij 2018 prišlo do napake s strani zunanjega izvajalca teh storitev. Na kuvertah je naveden napačen logotip podjetja. Hkrati vam sporočamo, da je položnica  JKP Ravne na Koroškem  d.o.o. v omenjeni kuverti pravilna. Za neljubo situacijo se opravičujemo. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.


Akcija zbiranja odpadnega jedilnega olja

11. junij 2018

Akcija zbiranja odpadnega jedilnega olja bo potekala 23.6. od 8.00 do 11.00 ure na dvorišču JKP Log, Dobja vas 187. Prvih 50 udeležencev, ki bodo prinesli odpadno jedilno olje, prejme brezplačno kantico za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Naslednjih 50 udeležencev pa po ceni 2 EUR.

Preberite več>


Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.

5. junij 2018

V želji, da bi čim bolj prisluhnili zahtevam naših odjemalcev in tako izboljšali kakovost storitev v Javnem komunalnem podjetju Ravne na Koroškem, d.o.o., smo pripravili anketo, na podlagi katere bomo analizirali vaša mnenja in pričakovanja glede kakovosti storitev, ki jo opravljamo za vas. Prosimo, da pazljivo preberete vprašanja in pri vsakem označite odgovor. Vaši odgovori so anonimni, zato vas prosimo, da odgovarjate iskreno. Za izpolnitev ankete kliknite spodnjo ikono:

Preberite več>


Ob Svetovnem dnevu voda

22. marec 2018

V prihodnjem tednu v Nacionalnem laboratoriju pripravljajo akcijo ob dnevu voda, s katero želijo spodbuditi čimveč ljudi, ki uporabljajo lastne vodnjake, da bi se odločili za analizo pitne vode. Ob tem so zanje pripravili akcijsko ceno mikrobioloških analiz, dodatno pa jim bodo tudi svetovali in delili zgibanke z nekaj osnovnimi informacijami o vzdrževanju in varnosti lastnega zajetja pitne vode.

Preberite več >


Stanje na cestah

16. marec 2018

Žal so v občini nekatere ceste zaradi letošnje zime, velikih temperaturnih sprememb, močne odjuge in obilnih količin snega močno načete, zelo razmočene in blatne, kar povzroča slabo voljo pri občanih. Opravili smo več ogledov, nekatere najbolj kritične odseke celo vsakodnevno spremljali ter jih poskušali vsaj urgentno sanirati. Žal smo, kljub trudu, pri izvajanju del naleteli na težave, saj so ceste na nekaterih odsekih zaradi velikih temperaturnih sprememb in močne odjuge tako razmočene, da jih s težkimi vozili/ stroji ta hip ni mogoče sanirati, z nekaterimi posegi pa bi lahko stanje celo še poslabšali. Dokaz je poskus sanacije ceste proti Koroškemu Selovcu, kjer je vozilo izvajalca sanacijskih del obtičalo za par ur. Zavedamo se, da stanje cest ta hip ni prijetno za vsakodnevne uporabnike. Prosimo vas, da ste previdni in vožnjo prilagodite razmeram. Kolikor je možno, bomo z manjšimi vozili sproti, glede na stanje, poskušali zagotavljati prevoznost. Žal pa to ni idealna rešitev in učinek ni dolgotrajen. V naslednjih dneh, če bodo temperature primerno nizke, bomo poskušali urediti največ, kar se bo dalo. Glede na povedano vas vljudno prosimo za razumevanje. Ne gre za to, da ne bi videli ali hoteli videti problem, gre za to, da trenutne razmere žal ne omogočajo optimalne sanacije cest.

Kontaktne številke JKP Ravne na Koroškem d.o.o.


Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017

6. februar 2018

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode. Na območju Občine Ravne na Koroškem je upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.. Pitna voda se v občini za 8834 uporabnikov  zagotavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna. Redno preskušanje vzorcev pitne vode se je v letu 2017 izvajalo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2017 primerne kakovosti. Neskladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi so bile ugotovljene na VS Kotlje, ena neskladnost zaradi prisotnosti koliformnih bakterij pa je bila ugotovljena na VS ŠUMC. Upravljavec javnega vodovoda je preveril in pregledal celotno oskrbovalno območje ter v maju 2017 zaradi zagotavljanja kakovosti pitne vode pričel z redno dezinfekcijo na vodohranu VS Kotlje.

Preberite več >


Arhiv obvestil 2019:

Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2018

21. januar 2019

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Preberite več >


Arhiv obvestil 2020:

Obvestilo

13. oktober 2020

Obveščamo vse porabnike pitne vode v naselju Kotlje I, da bo zaradi izvajanja nujnih del na vodovodnem omrežju motena ali v celoti prekinjena oskrba vode v sredo, 14. oktobra 2020, predvidoma od 8.00 do 14.00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.


Pomembno  obvestilo

13. marec 2020

Cenjene stranke obveščamo, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa koronavirusa, do nadaljnjega ni uradnih ur in osebno ne poslujemo s strankami.

Poslovanje s strankami tako poteka preko telefonske številke 02 82 15 483, z navadno ali elektronsko pošto info@jkpravne.si.

Izvajanje nujnih komunalnih storitev bo prilagojeno situaciji in bo potekalo nemoteno.

Obvestilo velja do preklica.

Hvala za razumevanje.

Direktorica: mag. Andreja Jehart