Arhiv javnih naročil

Arhiv javnih naročil 2017:
I. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Košnjo javnih površin v Občini Ravne na Koroškem. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in navodil izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 31.3.2017, pod številko JN002549/2017-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
II. Dobava in nakup traktorja – rabljeno
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Nakup in dobava traktorja – rabljeno. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 18. 9. 2017, pod številko JN008222/2017-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
III. Dobava vozila za čiščenje kanalizacije
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobavo vozila za čiščenje kanalizacije. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 5. 10. 2017, pod številko JN008658/2017-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
IV. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2017/2018
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2017/2018”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti.Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerim bo sklenil pogodbo/e. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: dopolnitev 20. 10. 2017, pod številko JN008943/2017-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
Arhiv javnih naročil 2018:
I. Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 2. 2. 2018, pod številko JN000613/2018-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
II. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)_Preklican
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05). Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3  izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 8. 3. 2018, pod številko JN001384/2018-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
III. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05)
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05). Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 30. 3. 2018, pod številko JN002207/2018-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
IV. Povabila za oddajo ponudb za revizijo zaključnega računa JKP Ravne na Koroškem d.o.o. za leto 2017
Predmet povabila za oddajo ponudb je revizija letnega poročila in računovodskih izkazov JKP Ravne na Koroškem d.o.o. za poslovno leta 2017, pripravljenih na podlagi veljavne zakonodaje. Letni računovodski izkaz obsega bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida z razkritji.
IV. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem  2018_Preklican
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za  Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem – 2018. Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3  izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 23. 3. 2018, pod številko JN001838/2018-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
V. Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2018 in 2019
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za  Košnja javnih površin v občini Ravne na Koroškem 2018 – 2019. Za oddajo naročila se v skladu z ZJN-3 izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti  splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije ter mora biti predložena v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 24. 4. 2018, pod številko JN002672/2018-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
VI. Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2018/2019
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za “Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Ravne na Koroškem v sezoni 2018/2019”. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika/ke, s katerim bo sklenil pogodbo/e. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 8. 10. 2018, pod številko JN006966/2018-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
Arhiv javnih naročil 2019:
I. Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Izdelava, izpis in pošiljanje računov, opominov ter prilog. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – okvirni sporazum. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 27. 2. 2019, pod številko JN001104/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
II. Dobava električne energije za komunalno podjetje v obdobju 2020 -2022
Vabilo Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za dobavo električne energije za komunalno podjetje v obdobju 2020 -2022. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – okvirni sporazum. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 18. 3. 2019, pod številko JN001565/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
III. Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05) 2019-2021
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Končna obdelava dehidriranega blata (19 08 05). Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – infrastrukturno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 1. 4. 2019, pod številko JN001918/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani Portalu javnih naročil.
IV. Komunalni tovornjak prekucnik z dvigalom
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Komunalni tovornjak prekucnik z dvigalom. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje. Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 2. 4. 2019, pod številko JN001937/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_Tovornjak_NMV 4-2019
V. Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2019 – 2020
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v občini Ravne na Koroškem 2019 – 2020. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (gradnje). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral dva ponudnika, s katerima bo sklenil okvirna sporazuma. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 3. 7. 2019, pod številko JN004635/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV 5-2019
VI. Dobava kamenih agregatov 2019 – 2020 – odstop od javnega naročila
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava kamenih agregatov 2019 – 2020. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral dva ponudnika, s katerima bo sklenil okvirna sporazuma. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 3. 7. 2019, pod številko JN004638/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj: RD_NMV 6-2019
VII. Dobava kamenih agregatov 2020 – 2021 (ponovljeno javno naročilo)
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava kamenih agregatov 2020 – 2021. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral največ dva ponudnika, s katerima bo sklenil okvirna sporazuma. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 27. 8. 2019, pod številko JN006001/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:RD_NMV_7_2019.zip
VIII. Dobava soli za posip cest 2019 – 2021
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Dobava soli za posip cest 2019 – 2021. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Blago). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerima bo sklenil okvirni sporazum. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 6. 9. 2019, pod številko JN006242/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:RD_NMV_8-2019_pop
IX. Pomožna gradbena dela pri izvajanju komunalne dejavnosti 2019 – 2020
Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za Pomožna gradbena dela pri izvajanju komunalne dejavnosti 2019 – 2020. Za oddajo naročila v skladu z ZJN-3 se izvede javni razpis na podlagi postopka naročila male vrednosti – splošno področje (Gradnje). Naročnik bo na podlagi pogojev in navodil iz razpisne dokumentacije izbral enega ponudnika, s katerima bo sklenil okvirni sporazum. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili in navodili razpisne dokumentacije. Objavljeno na Portalu javnih naročil dne: 25. 9. 2019, pod številko JN006680/2019-W01. Več informacij o naročilu je na voljo na spletni strani enarocanje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj:RD_NMV_9/2019

Arhiv javnih naročil 2020:
I. Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka

10. november 2020

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., na podlagi  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka:

Sklep o imenovanju komisije

Besedilo javnega povabila

Razpisna dokumentacija