Akti podjetja

Zakonodaja

Pravni predpisi

Temeljni zakon, ki ureja izvajanje gospodarske službe Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, je:

 

Akt o ustanovitvi

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno z odlokom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji 16. redni seji, dne 12.10.2016:

 

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji 17. redni seji, dne 16.11.2016, sprejel spremembo in čistopis tega odloka:

 

Akti podjetja

Nadzorni svet je za svoje učinkovito delo sprejel na svoji 4. redni seji, dne 18. 4. 2017:

 

Nadalje je na svoji 5. redni seji, dne 7. 6. 2017, sprejel: