Domov

Informacije

Tajništvo: 📞 (02) 82 15 483

E: info@jkpravne.si

Dežurne službe

Vodovod: 📱 031 269 221

Cisterna:  📱 051 676 492

Čistilna naprava: 📱 051 637 907

Zimska služba: 📱 031 449 111

Javljanje vodomera

Brezplačna številka: 📱 080 30 07

Aktualna obvestila

Spoštovani občani,

žal so v občini nekatere ceste zaradi letošnje zime, velikih temperaturnih sprememb, močne odjuge in obilnih količin snega močno načete, zelo razmočene in blatne, kar povzroča slabo voljo pri občanih.

Opravili smo več ogledov, nekatere najbolj kritične odseke celo vsakodnevno spremljali ter jih poskušali vsaj urgentno sanirati.

Žal smo, kljub trudu, pri izvajanju del naleteli na težave, saj so ceste na nekaterih odsekih zaradi velikih temperaturnih sprememb in močne odjuge tako razmočene, da jih s težkimi vozili/ stroji ta hip ni mogoče sanirati, z nekaterimi posegi pa bi lahko stanje celo še poslabšali. Dokaz je poskus sanacije ceste proti Koroškemu Selovcu, kjer je vozilo izvajalca sanacijskih del obtičalo za par ur.

Zavedamo se, da stanje cest ta hip ni prijetno za vsakodnevne uporabnike. Prosimo vas, da ste previdni in vožnjo prilagodite razmeram.

Kolikor je možno, bomo z manjšimi vozili sproti, glede na stanje, poskušali zagotavljati prevoznost. Žal pa to ni idealna rešitev in učinek ni dolgotrajen.

V naslednjih dneh, če bodo temperature primerno nizke, bomo poskušali urediti največ, kar se bo dalo.

Glede na povedano vas vljudno prosimo za razumevanje. Ne gre za to, da ne bi videli ali hoteli videti problem, gre za to, da trenutne razmere žal ne omogočajo optimalne sanacije cest.

Kontaktne številke JKP Ravne na Koroškem d.o.o.

Zimska služba!

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki omogočajo prevoznost cest, prav tako pa varnost v cestnem prometu v zimskih razmerah. Biti mora dobro organizirana, da se doseže nemoten potek prometnih tokov, da ne prihaja do zastojev v prometu in da se zmanjša število prometnih nesreč. Zimsko vzdrževanje cest je najpomembnejša in najzahtevnejša dejavnost na celotnem področju vzdrževanja cest.

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. v Občini Ravne na Koroškem izvaja zimsko službo na občinskih cestah, ki so kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poteh v Občini Ravne na Koroškem (Ur. List RS št. 22/2012), v skupni dolžini 121 km 171 m in na vseh javnih parkiriščih, avtobusnih postajališčih, pri šolah, vrtcih, pločnikih, stopnicah, pokopališčih in drugih javnih ustanovah

Zimska služba poteka od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018. To je določeno obdobje za izvajanje zimske službe. V tem času se zimska služba izvaja po prednostnem redu določenim v terminskem planu z usposobljenimi posadkami in mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe.

Vozni park zimske službe:

 

Več o zimski službi si preberite tukaj.

Začnite poslovati z e-Računom!

Zakaj e-Račun

V sodobnem svetu vse bolj prevladuje informacijska ter mobilna tehnologija, zato je nujno, da temu prilagodimo tudi svoje poslovanje. Vsi udeleženci v sistemu e-račun smo del družbe ekološko odgovornih, ki jim je mar za ohranjanje narave. Postanite del te družbe tudi vi.

Kaj je e-Račun

e-Račun je račun, izdan v elektronski obliki. Skladno z veljavnimi predpisi enakovredno zamenjuje klasični papirnati račun. Namesto v poštni nabiralnik boste odslej po uspešno opravljeni prijavi na prejem e-računov, ki jo lahko oddate v svoji spletni banki in tudi pri izdajatelju e-računov, račune prejemali, pregledovali in plačevali v spletni banki. S tem preprostim korakom si boste olajšali upravljanje osebnih financ. Elektronsko poslovanje je enostavnejše, cenejše, ekološko, hitrejše ter predvsem prijaznejše do uporabnikov.

Več o e-Računu si preberite tukaj.

Dejavnosti podjetja

 

Letno poročilo o kakovosti vode na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2017

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Na območju Občine Ravne na Koroškem je upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.. Pitna voda se v občini za 8834 uporabnikov zagotavlja iz treh sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna.

Več o letnem poročilu za leto 2017 si preberite tukaj:

Letno poročilo o kakovosti vode 2017

Informacije o podjetju

Sedež podjetja:

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Direktor: mag. Andreja Jehart

Delovni čas:

Ponedeljek, Torek in Četrtek

6:30-14:30

Sreda

6:30-15:30

Petek

6:30-13:30