Domov

Informacije

Tajništvo: 📞 (02) 82 15 483

E: info@jkpravne.si

Dežurne službe

Vodovod: 📱 031 269 221

Cisterna:  📱 051 676 492

Čistilna naprava: 📱 051 637 907

Javljanje vodomera

Brezplačna številka: 📱 080 30 07

Aktualna obvestila

Javni razpis

Datum objave: 15. 9. 2017

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž), za določen čas 4-ih let, za polni delovni čas.

Kandidati morajo poleg  splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/1) ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
  • da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj in od tega najmanj dve leti izkušenj na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih
  • da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
    poznavanje uradnega jezika.

 

Kandidati morajo poleg ostalih zahtevanih prilog vlogi priložiti tudi program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju.

Kandidati  morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 30 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi razpisa.

Celotna vsebina razpisa (z roki, obveznimi prilogami k prijavi, ipd.) je na voljo tukaj, na spletni strani Občine Ravne na Koroškem http://www.ravne.si/  ali v Uradnem listu RS.

Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja

Ravne na Koroškem, d.o.o.


Začnite poslovati z e-Računom!

Zakaj e-Račun

V sodobnem svetu vse bolj prevladuje informacijska ter mobilna tehnologija, zato je nujno, da temu prilagodimo tudi svoje poslovanje. Vsi udeleženci v sistemu e-račun smo del družbe ekološko odgovornih, ki jim je mar za ohranjanje narave. Postanite del te družbe tudi vi.

Kaj je e-Račun

e-Račun je račun, izdan v elektronski obliki. Skladno z veljavnimi predpisi enakovredno zamenjuje klasični papirnati račun. Namesto v poštni nabiralnik boste odslej po uspešno opravljeni prijavi na prejem e-računov, ki jo lahko oddate v svoji spletni banki in tudi pri izdajatelju e-računov, račune prejemali, pregledovali in plačevali v spletni banki. S tem preprostim korakom si boste olajšali upravljanje osebnih financ. Elektronsko poslovanje je enostavnejše, cenejše, ekološko, hitrejše ter predvsem prijaznejše do uporabnikov.

Več o e-Računu si preberite tukaj.

Informacije o podjetju

Sedež podjetja:

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Direktor: mag. Andreja Jehart

Delovni čas:

Ponedeljek, Torek in Četrtek

6:30-14:30

Sreda

6:30-15:30

Petek

6:30-13:30