Domov

Urejanje javnih površin

Oskrba s pitno vodo

Čiščenje odpadnih voda

Informacije

Tajništvo:  (02) 82 15 483

E: info@jkpravne.si

Dežurne službe

Vodovod:  031 269 221

Cisterna:   051 676 492

Čistilna naprava:  051 637 907

Javne površine – zimska služba:  031 449 111

Javljanje vodomera

Brezplačna številka:  080 30 07

Aktualno – novice in obvestila

POMEMBNO OBVESTILO

31. marec 2021

Cenjene stranke obveščamo, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa koronavirusa, do nadaljnjega ni uradnih ur in osebno ne poslujemo s strankami.

Poslovanje s strankami tako poteka preko telefonske številke 02 82 15 484, z navadno ali elektronsko pošto info@jkpravne.si.

Izvajanje nujnih komunalnih storitev bo prilagojeno situaciji in bo potekalo nemoteno.

Obvestilo velja do preklica.

Hvala za razumevanje.

Direktorica: mag. Andreja Jehart

OBVESTILO

22. marec 2021  

Spoštovani občani,

danes, 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda, ki že od leta 1993 opozarja na pomen vodnih virov in skrbnega upravljanja z njimi.

Izkoristimo današnji dan za razmislek in osveščanje o pomenu kakovostne pitne vode ter ga proslavimo s kozarcem pitne vode iz pipe!

V ta namen vam ponujamo v branje dva kratka članka:

Voda 1        Voda 2

OBVESTILO

15. februar 2021

S ponedeljkom 15. 2. 2021  ponovno začnemo osebno poslovati s strankami na sedežu podjetja na Gačnikovi poti 5, 2390 Ravne na Koroškem, po delovnem času objavljenim na spletni strani. Stranke bomo sprejemali posamično na podlagi predhodnega dogovora in najavi  v sprejemni pisarni občine Ravne na Koroškem.

Strankam še naprej priporočamo, da v primeru ne nujnih zadev z nami stopijo v stik preko telefonske številke 02 82 15 483, po običajni pošti ali elektronski pošti info@jkpravne.si.

Zaradi varovanja tako vašega kot tudi našega zdravja vas vljudno naprošamo, da pri obisku v naših prostorih upoštevate splošna navodila, ki jih objavlja NIJZ in navodila objavljena v stavbi občine Ravne na Koroške ter  prostorih Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o..

Direktorica: mag. Andreja Jehart


LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

21. januar 2021

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Preberite več >


JAVNO POVABILO

10. november 2020

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., na podlagi  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo tovornjaka. Besedilo javnega povabila in razpisna dokumentacija so dosegljiva tukaj.


POMEMBNO OBVESTILO

29. september 2020

Cenjene stranke obveščamo, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa koronavirusa, do nadaljnjega ni uradnih ur in osebno ne poslujemo s strankami.

Poslovanje s strankami tako poteka preko telefonske številke 02 82 15 483, z navadno ali elektronsko pošto info@jkpravne.si.

Izvajanje nujnih komunalnih storitev bo prilagojeno situaciji in bo potekalo nemoteno.

Obvestilo velja do preklica.

Hvala za razumevanje.

Direktorica: mag. Andreja Jehart


OBVESTILO

29. maj 2020

S ponedeljkom 1.6.2020 začnemo ponovno osebno poslovati s strankami na sedežu podjetja na Gačnikovi poti 5, 2390 Ravne na Koroškem, po delovnem času objavljenim na spletni strani. Stranke bomo sprejemali posamično na podlagi predhodnega dogovora in najavi  v sprejemni pisarni občine Ravne na Koroškem.

Strankam še naprej priporočamo, da v primeru ne nujnih zadev z nami stopijo v stik preko telefonske številke 02 82 15 483, po običajni pošti ali elektronski pošti info@jkpravne.si.

Zaradi varovanja tako vašega kot tudi našega zdravja vas vljudno naprošamo, da pri obisku v naših prostorih upoštevate splošna navodila, ki jih objavlja NIJZ in navodila objavljena v stavbi občine Ravne na Koroške ter  prostorih Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o..

Direktorica: mag. Andreja Jehart


OBJAVLJAMO OBVESTILO JKP LOG D.O.O.

01. april 2020

ZAČASNA ODJAVA POSLOVNE DEJAVNOSTI
POZIV PRAVNIM SUBJEKTOM NA OBMOČJU OBČIN RAVNE NA KOROŠKEM, PREVALJE, MEŽICA, ČRNA NA KOROŠKEM

V Javnem komunalnem podjetju Log d.o.o. pozivamo vse pravne subjekte, na področju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, ki so na podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 25/2020 z dne 15.03.2020) prekinili z izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, da z redno pošto na naslov podjetja (JKP LOG d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem) ali na elektronski naslov info@ikp-loa.si posredujejo podpisano in štempljano izjavo o začasni prekinitvi poslovne dejavnosti, ki je objavljena na naši spletni strani oziroma v prilogi dopisa.

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije pravnim subjektom, ki bodo podpisali izjavo o začasni prekinitvi poslovne dejavnosti, v mesecu aprilu in maju oziroma do preklica izrednega stanja s strani Vlade RS, ne bomo obračunavali rednega odvoza in ravnanja z odpadki.

Izjava pravnega subjekta, da je na podlagi vladnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 25/2020 z dne 15.03.2020) prekinil z izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, je informacija javnega značaja in bo objavljena na spletni strani www.jkp-log.si.

V primeru ugotovitve neverodostojnosti podatkov bo JKP Log d. o. o. obvestilo Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) in Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Priponke:

Začasna odjava poslovne dejavnosti_PDF

Izjava_docx


UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM PRI POSLOVANJU S STRANKAMI

11. marec 2020

Zaradi potrebe po preprečevanje okužb s koronavirusom smo v sled družbene odgovornosti tudi v našem podjetju sprejeli naslednje preventivne ukrepe:

1. Obveščanje zaposlenih in izdajanje navodil v skladu s smernicami NIJZ.

2. Pri vhodu v naše poslovne prostore smo namestili razkužila za roke.

3. Zaradi zmanjšanja tveganja za širjenje virusa priporočamo strankam, da se čim več komunikacije opravi preko elektronskih poti poslovanja:
• Telefon (02 82 15 483)
• Elektronska pošta: info@jkpravne.si
• Navadna pošta na naslov Gačnikov pot 5, Ravne na Koroškem
• Spletna stran: www.jkpravne.si.

V podjetju bomo še naprej redno spremljali aktualno dogajanje pristojnih inštitucij. Izvajanje komunalnih storitev poteka nemoteno in brez prekinitev. V primeru novih navodil bomo ustrezno ukrepali.

Priloga: Navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019 – NIJZ

Hvala za vašo podporo in skrb pri omejevanju širjenja okužb.

Direktorica: mag. Andreja Jehart


Opravljena dela v letu 2019

17. februar 2020

V spodnji objavi vam predstavljamo delo, ki smo ga v našem podjetju opravili v preteklem letu.

Na Ivarčkem jezeru so se pomladi izvedla dela, s katerimi se je izboljšal videz priljubljene sprehajalne točke. V ta namen se je z okolice jezera in parkirišč očistila nesnage, iz jezera pa se je odstranil propadajoči se splav. Z menjavo dotrajanih pokrovov na vodnih jaških se je poskrbelo za dodatno varnost občanov.

    

Sredi poletja so se v naselju Gramoznica uredile zelenice. Na omenjenem območju so bile odstranjene zapuščene grmovnice in prerasla ter nevarna drevesa. Nameščene so bile nove klopi in posejana trava.

   

V jeseni so se v sodelovanju s podjetjem Pomgrad d. d. prenovile določene ulice na Hofu v Dobji vasi. Obnovil se je tudi del vodovodnega omrežja in hkrati preplastil dotrajan asfalt.

   

V sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem se je v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v naselju Čečovje uredilo preko 30 klančin na pešpoteh. Zdaj so skoraj vse pešpoti na Čečovju primerne za invalide.

 

Na relaciji Šrotnek – Ivarčko so bili očiščeni obcestni jarki, ki omogočajo učinkovito odvodnjavanje meteornih vod ob močnejših nalivih.

   

V Prežihovi ulici na Ravnah na Koroškem se je obnovil dotrajan vodovod. Pri obnovi so se uporabili najnovejši materiali in postopki, ki so potrebni za učinkovito obnovo vodovodnega omrežja.

 

Z vgradnjo travnih plošč smo v naselju Dobja vas navidezno razširili cestišče in tako preprečili nastajanja nadležnega blata ob cesti. S to rešitvijo  so se  dolgoročno uredile tudi bankine skozi naselje in hkrati uredila boljša dostopnost do ekološkega otoka.

 

Ob Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika so se uredili dodatni parkirni prostori in na novo uredila površina za zabojnike za smeti.

   

Razširjen ogled opravljeni del si lahko ogledate tukaj >

Dejavnosti podjetja

Koristne informacije

Spoštovani obiskovalci,

na naslednji povezavi so pripravljeni elektronski obrazci, ki služijo za hitrejše in učinkovitejšo komuniciranje z nami: Obrazci 

Priporočilo o vzdrževanju internega hišnega vodovodnega
omrežja

20. april 2020

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila.

Posledica tega je zastajanje in dvig temperature vode v internem vodovodnem omrežju oz. hišni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.

Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovni preventivni ukrep, to je izpiranje internega vodovodnega omrežja. Priporočamo, da se voda v internem omrežju popolnoma izmenja vsaj na obdobje 7 dni. To storite z odprtjem vseh pip v objektu in WC kotličkih vsaj do stabilizacije temperature, s čimer zmanjšate tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode do takrat, ko boste ponovno pričeli z dejavnostmi.

V branje priporočamo tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja


Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2019

20. januar 2020

Letno poročilo o kakovosti pitne vode predstavlja pregled rezultatov preskušanj pitne vode na oskrbovalnih območjih. Temeljno vodilo pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

Preberite več >


Priročnik za otroke Ni mi vseeno, vse naj bo (spet) zeleno

11. oktober 2019

Slovenska komunalna podjetja smo pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije združila moči in osnovala delovni zvezek za otroke Ni mi vseeno, vse naj bo (spet) zeleno. Z delovnim zvezkom želimo odgovorne navade in premišljeno vedenje prikazati že najmlajšim, ki svoje vedenje in navade šele razvijajo.

Vsebine so zasnovane tako, da se otroci skozi zabavne kvize, pobarvanke in druge miselne igre učijo pravilnega ločevanja, odgovornega nakupovanja, ponovne uporabe ter spoštovanja naravnih virov in hrane. Vsebino priročnika oziroma delovnega zvezka (zvezek je v dveh delih zaradi morebitne omejitve velikosti prenosa) si lahko prenesete s povezave:

Ni mi vseeno, vse naj bo (spet) zeleno 1-del

Ni mi vseeno, vse naj bo (spet) zeleno 2-del


Predstavitev pobude skupaj za boljšo družbo

7. julij 2019

Pobuda slovenskih komunalnih podjetij

Spoštovani občani,

pod okriljem komunalne zbornice, katere član je tudi našo komunalno podjetja, so se slovenska komunalna podjetja povezala v želji, da bi:

  • pili vodo iz pipe namesto iz plastenk,
  • zmanjšali količine odpadkov, predvsem količine zavržene hrane,
  • bolj preudarno razmišljali o načrtovanih nakupih,
  • kupovali več stvari iz druge roke ali si jih izposojali …

Del tega prizadevanja je tudi pobuda Voda iz pipe. V Sloveniji imamo srečo, da je kakovost naše pitne vode odlična in ni potrebe, da vsakič, ko se želimo odžejati, posežemo po ustekleničeni vodi. Tako ravnanje obremenjuje tako okolje kot tudi vašo denarnico. Ustekleničena voda 100-krat bolj obremenjuje okolje in je tudi precej dražja od vode iz pipe.

Zato smo za vas v sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo pripravili zanimiva dejstva, ki jih lahko preberete tukaj>

Želimo si, da bi se pobudi slovenskih komunalnih podjetij pridružili tudi vi!

Informacije o podjetju

Sedež podjetja:

Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Direktor:

mag. Andreja Jehart

Delovni čas:

Ponedeljek, torek in četrtek 6:30-14:30

Sreda 6:30-15:30

Petek 6:30-13:30

IZJAVA O DOSTOPNOSTI